مسرحية امازيغية امشينا تلا

تاريخ العرض
Date du Spectacle
3 فبراير 2020   19:00

مسرح محمد الخامس

يقدم

مسرحية امازيغية

امشينا تلا

لفرقة مسرح الخميسات سيني تیاتر

Evénements:

Ce spectacle a participé dans les événements suivant: