ملحمة غنائية

تاريخ العرض
Date du Spectacle
7 نوفمبر 2017   19:00

المسرح الوطني محمد الخامس

يقدم

جمعية الفتح للطرب الاصيل والفن المعاصر

في

ملحمة غنائية واغاني متنوعة


Video vers le Théâtre

Info Théâtre

News Letter

Recevez toutes les actualités du théâtre national Mohammed V sur votre email!

captcha

Tickets

tickets

Pour Acheter Votre Ticket

Appelez Le 05 37 20 83 16