معجزة 30 فبراير

تاريخ العرض
Date du Spectacle
30 mars 2017   20:00

مسرح نبيل لحلو

يقدم

مسرحية

معجزة 30 فبراير


تأليف، سينوغرافيا وإخراج : نبيل لحلو

تشخيص : نبيل لحلو صوفيا هادي

 


Video vers le Théâtre

Info Théâtre

News Letter

Recevez toutes les actualitées du théâtre national Mohamed V sur votre email!

captcha

Tickets

tickets

Pour Acheter Votre Ticket

Appelez Le 05 37 20 83 16