الدورة الخامسة للمهرجان الدولي لآلة القانون – نسخة افتراضية

تاريخ العرض
Date du Spectacle
12 ديسمبر 2020  

La 5ème édition du Festival international du Kanun – version digitalالدورة الخامسة للمهرجان الدولي لآلة القانون – نسخة افتراضيةVideo vers le Théâtre

Info Théâtre

News Letter

Recevez toutes les actualitées du théâtre national Mohamed V sur votre email!

captcha

Tickets

tickets

Pour Acheter Votre Ticket

Appelez Le 05 37 20 83 16